Flåter Flåter

FLÅTER

Flåter er meget almindelige i Danmark og er aktive en stor del af året. Når temperaturen er over 5 grader skal man være opmærksom på de små parasitter, som lever af at suge blod fra dyr. Tanken om flåternes bid er ikke rar, men endnu værre er tanken om de sygdomme, som flåter kan overføre gennem deres bid. Men risikoen kan nedsættes betydeligt, hvis du bruger et middel mod flåter på din kat eller hund.

Værd at vide om flåter

Flåter hører til blandt de mest almindelige parasitter på hunden. I Danmark er over 90% af de flåter, man finder af arten skovflåt (Ixodes ricinus).

Skovflåter er normalt aktive ved temperaturer fra omkring 5°C, og er efteråret varmt og vinteren mild, kan skovflåten være aktiv året rundt.

Forekomsten af flåter er højest i let fugtige områder, hvor der færdes rådyr. Flåter sidder oftest i det høje græs og venter på et værtsdyr.

Varme, udåndingsluft og bevægelse fortæller dem, at et værtsdyr er tæt på, og de griber fast i din hund, når den går forbi. Når flåten har fundet ned gennem pelsen, borer den sig ind i huden for at suge blod.

Så snart flåten suger blod er der risiko for smitte med sygdomme. Jo længere tid den får lov at suge blod, des større er risikoen. Hvis du ikke opdager flåten, kan den sidde i op til 14 dage og suge blod, før den giver slip og falder af. Det er kun hunflåten, som suger blod. Hannerne lever kun for at parre sig!

Gode råd om flåter

1

KIG EFTER FLÅTER

Hvis I færdes i områder, hvor der er flåter, bør du undersøge både dig selv og din hund mindst én gang om dagen.

2

HVORDAN FJERNES EN FLÅT?

Fjern flåter så snart de opdages. Der findes forskellige former for flåttænger på markedet, som gør det lettere at få flåten ud.

3

BESKYT DIG SELV

Mennesker, der færdes i områder med flåter, bør have støvler på, lange bukser og langærmede bluser.

4

Beskyt din kat eller hund

Brug et forebygende middel på din hund eller kat, som begynder at virke INDEN flåterne når at bide.

5

VACCINE

Mennesker kan vaccineres mod TBE. Der findes endnu ikke en vaccine mod sygdommen til dyr.

Flåtens livscyklus

Skovflåten har tre udviklingsstadier: Larve, nymfe og voksen.

Når en voksen hunflåt har suget blod fra et værtsdyr, falder den af og lægger mellem 2.000 og 3.000 æg på jorden. Disse klækkes til larver i løbet af ca. to uger, hvorefter larverne venter på et forbipasserende dyr, som de suger blod fra i 2-3 dage. Derefter falder de atter til jorden og gennemgår i løbet af et år udviklingen til nymfe.

Nymferne overvintrer som regel, før de kravler op på planter og buske og venter på et nyt værtsdyr. På det nye værtsdyr suger de endnu et blodmåltid gennem 3 til 4 dage og falder igen af. I løbet af samme eller følgende sommer udvikler nymferne sig til voksne flåter.

De voksne hunner klatrer atter op i vegetationen for at finde et passende værtsdyr såsom harer, rådyr, hunde og lignende, de kan suge blod fra. Hunnen suger blod i 7-10 dage og størrelsen mangedobles.

Hele udviklingen fra æg til voksen flåt, som igen lægger æg, tager normalt omkring tre år.

Flåtens livscyklus
Flåter kan gøre din hund syg

Flåter kan smitte med...

Når en flåt suger blod fra din hund eller kat, kan den overføre sygdomsfremkaldende mikroorganismer. De kan forårsage sygdomme hos både hunde, katte og mennesker, såsom borrelia, leishmaniasis, anaplasmose og ikke mindst flåtbåren hjernebetændelse (TBE).

Op mod hver 5. flåt i Danmark er inficeret med borrelia og 15–20% af alle danske hunde har på et tidspunkt været udsat for smitten1. Samtidig har ca. 25% af danske hunde været udsat for anaplasmose1.

Du kan læse mere om flåtbårne sygdomme på www.cvbd.org
Læs mere om borreliose
Læs mere om TBE
Læs mere om leishmaniose
Læs mere om TBE i verden
Læs mere om anaplasmose

Flåter kan smitte med...

Når en flåt suger blod fra din hund eller kat, kan den overføre sygdomsfremkaldende mikroorganismer. De kan forårsage sygdomme hos både hunde, katte og mennesker, såsom borrelia, leishmaniasis, anaplasmose og ikke mindst flåtbåren hjernebetændelse (TBE).

Op mod hver 5. flåt i Danmark er inficeret med borrelia og 15–20% af alle danske hunde har på et tidspunkt været udsat for smitten1. Samtidig har ca. 25% af danske hunde været udsat for anaplasmose1.

Du kan læse mere om flåtbårne sygdomme på www.cvbd.org
Læs mere om borreliose
Læs mere om TBE
Læs mere om leishmaniose
Læs mere om TBE i verden
Læs mere om anaplasmose

Flåter kan gøre din hund syg