Hvor meget ved du om flåter?

Du har sikkert hørt om dem, er måske stødt på dem, og ved at nogle af dem, kan være farlige. Men hvor meget ved du ellers om flåter? Læs med her, og bliv klogere på flåten og de sygsomme, som den kan overføre til både os mennesker og vores kæledyr.

Hvad er en flåt?

Flåter hører til blandt de mest almindelige parasitter hos hunde. I Danmark er over 90% af de flåter, man finder, af arten skovflåt (Ixodes ricinus).

Flåterne er aktive en stor del af året. Så snart temperaturen overstiger 5°C, er flåterne nemlig på jagt.

Mange tror, at en flåt er et insekt, men det er ikke korrekt. Flåter er relateret til edderkopper, mejere og mosskorpioner – de tilhører alle den gruppe, der kaldes for spindlere. Flåter er parasitter, da de lever på bekostning og næring fra andre dyr.

Forskellen på flåter og tæger

En flåt er ikke det samme som en tæge. En tæge er et insekt, der hverken gør dyr eller mennesker noget. Det kan være svært at se forskel, men flåten ligner en edderkop og har 8 ben, mens tægen er mindre og kun har 6 ben.

Konsekvenserne af et flåtbid

Helt op mod hver 5. flåt i Danmark er inficeret med borrelia-bakterien. Generelt gælder det, at jo længere tid flåten får lov til at sidde på sit værtsdyr, jo større er risikoen for smitte med flåtoverførte sygsomme.

Et flåtbid medfører risiko for smitte med forskellige mikroorganismer, som kan forårsage sygdomme hos værtsdyret, som for eksempel borreliose.

Flåtens udviklingsstadier

Skovflåten har i alt fire udviklingsstadier: Æg, larve, nymfe og voksen.

Det første stadie er æggestadiet. Flåten lægger sine æg i skovbunden; skjult i høj vegetation.

I løbet af 2-3 uger klækkes de flere tusinde æg til små larver. Larverne gennemgår i løbet af et år et nyt stadie som nymfe. Nymferne overvintrer som regel i omgivelserne, før de kravler på et nyt værtsdyr, hvor de nyder et blodmåltid.

I løbet af samme eller næste sommer udvikler nymferne sig til voksne flåter. Den voksne hunflåt suger blod fra det såkaldte værtsdyr, hvorefter hun lægger sine æg – helt op til 2000-3000 æg. Og sådan fortsætter cyklussen. 

Både nymfer og voksne flåter kan smitte med borrelia. Nymferne kan være meget svære at få øje på, når de kravler på hunden, og de findes tilmed i langt større mængder end de voksne flåter. Det skyldes , at mange nymfer ikke når voksenstadiet.

Hvor findes flåter?

Du kan støde på skovflåten overalt i Danmark - som regel i fugtig, høj vegetation i skyggefyldte områder, hvor der færdes værtsdyr i nærheden – eksempelvis rådyr eller harer. Men mange vil også opleve flåter i deres egen have.

Hvordan finder flåten sit offer?

Når flåten skal finde et værtsdyr at suge blod fra, kravler den op til toppen af eksempelvis et græsstrå. Her sidder den med forbenene strakt ud og venter på, at den får færden af sit forbipasserende værtsdyr. Flåten reagerer på både udåndingen og varmen fra et potentielt værtsdyr. Når det er helt tæt på, griber flåten fat, hvorefter den, som regel, søger hen et sted på værtsdyret, hvor der er varmt og fugtigt. Her borer den sig ned i huden for at suge blod. Flåten sidder fast og suger blod i 2-7 dage, før den falder af og lægger sine æg.

Det er vigtigt at behandle hunde med et forebyggende middel, der afviser flåterne, før de når at bide. Det nedsætter risikoen for flåtoverførte sygdomme.

Flere artikler til dig