Naturen må gerne betrædes

Selvom sæsonen for strandture med hund uden snor desværre er forbi, så er der stadig masser af muligheder for fri leg og aktivering i naturen. Nyd den, brug den, men vis hensyn og overhold de regler, der er for benyttelse af de forskellige grønne områder. Og husk – naturen må gerne betrædes.

Hold som udgangspunkt din hund i snor

I sommerhalvåret fra d. 1. april – d. 30. september skal hunde føres i snor på de danske strande. Men hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Det er både af hensyn til naturens vilde dyr og de græssende husdyr, men også af hensyn til naturens andre friluftsgæster, der måske ikke finder glade Walther særlig sød og rar.

Faktisk kan en løs hund på områder, hvor den skal føres i snor, udløse en bøde på 2.000 kroner og op, da det er en overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven. Så selvom din hund får stjerner i øjnene og hele kroppen skælver af begejstring, så snart snoren ryger af, så må den frie leg altså som hovedregel begrænses til privat ejendom.

Hund med på stranden

Selvom din hund må løbe frit i vinterhalvåret fra oktober til marts, så er der en del strande, der helt har forbud mod at medtage hunde – også i snor. Strande med Blå Flag er et internationalt kvalitetsstempel, hvor reglerne herhjemme skal følge reglerne i udlandet. Og det gælder blandt andet regler for rent badevand og sikkerhed ved vandet. På disse strande må du altså ikke have din hund med. Orientér dig derfor om den lokale skiltning ved standen, før du lader din hund få poterne i sandet.

Benyt hundeskovene

Hvis der er tale om hundeparker, hundeskove eller andre friløbsområder kan du roligt lade din hund løbe frit.

Der er etableret mere end 150 hundeskove fordelt over hele landet, og hér er der dømt fri hundeleg. Der er individuelle regler, som fastsættes af grundejeren for hvert enkelt skovområde. Det er regler, der udformes på baggrund af udbredelsen af det lokale dyreliv og forholdet mellem by og skov. Sørg derfor for at orientere dig om reglerne for de enkelte hundeskove, før du slipper din hund løs. Der er placeret skilte med skovejerens eller Naturstyrelsens regler udenfor hvert friløbsområde.

Fuldt herredømme

I Naturstyrelsens hundeskove kræves der blandt andet, at du har fuldt herredømme over din hund. Det vil sige, at du skal kunne kalde den til dig og ”standse” den, hvis den pludselig løber efter et dyr eller menneske. Det vilde dyreliv og andre besøgende i skoven må altså ikke på nogen måde blive generet af din løse hund.

Vis hensyn

Nyd naturen og brug den, men brug også fornuften. Det er ikke alle, der kan lide hunde – også selvom hunden blot løber glad rundt. Den kan virke skræmmende på nogen, der ikke er vant til hunde. En gøende hund kan ligeledes skræmme andre dyr, eksempelvis en forbipasserende hest, hvilket kan skabe farlige situationer.

Tjekliste til turen

  1. Har du tjekket op på de lokale regler for luftning af hund?
  2. Har du herredømmet over din hund – ved du, at den kommer ved indkald?
  3. Er der andre skovgæster, hvor hvem din hund kan være til gene overfor?
  4. Husk at alle hunde har et fundamentalt jagtinstinkt.

Nyd naturen og rigtig god tur!

Flere artikler til dig